முகப்பு > பற்றி >கூட்டு

கூட்டு

கூட்டாண்மை

பல ஆண்டுகளாக, உயர் திறன் கொண்ட பம்புகள் மூலம், FLUENT பல்வேறு நாடுகளிலும் அல்லது பிராந்தியங்களிலும் உள்ள பல்பொருள் அங்காடிகள், DIY கடைகள் மற்றும் கருவி விற்பனையாளர்களிடமிருந்து வேறுபட்ட வாடிக்கையாளர்களுடன் நெருங்கிய கூட்டாண்மைகளை உருவாக்கியுள்ளது, முதல் எழுத்தின்படி (சில):

பெல்ஜியம்¼

பிரேசிலி¼


குரோஷியா¼

பின்லாந்து¼

பிரான்சு¼

ஜெர்மனி¼

இத்தாலி ¼


மொராக்கோய்¼


போலந்து¼


போர்த்துகீசியம்ï¼


ருமேனியா:


ரஷ்யா¼


ஸ்பானிஷ்¼


தாய்லாந்து¼